OXYGEN เตาแก๊สหน้ากระจกหัวคู่ หัวทองเหลืองคู่ รุ่น x-4600 (ดำ-เขียว)

OXYGEN เตาแก๊สหน้ากระจกหัวคู่ หัวทองเหลืองคู่ รุ่น x-4600 (ดำ-เขียว) เตาแก๊ส

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน OXYGEN เตาแก๊สหน้ากระจกหัวคู่ หัวทองเหลืองคู่ รุ่น x-4600 (ดำ-เขียว)

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 1590บาท

OXYGEN
  OXYGEN เตาแก๊สหน้ากระจกหัวคู่ หัวทองเหลืองคู่ รุ่น x-4600 (ดำ-เขียว)

  คุณสมบัติ

  – ทนทานต่อการใช้งานหนัก อายุการใช้งานยาวนาน ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิม
  – หัวเตาทองเหลือง นำความร้อนได้ดี ทนความร้อนสูง
  – ทองเหลืองไม่เกิดสนิมจึงทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
  – หัวเตาทองเหลือง กระจายความร้อนได้ดีจึงทำให้อาหารสุกสม่ำเสมอ
  – ตัวเตาเป็นกระจกนิรภัยทนความร้อน ทนทาน และ ไม่เป็นสื่อความร้อน ทำความสะอาดง่าย ไม่ขึ้นสนิม

ข้อมูลสินค้า OXYGEN เตาแก๊สหน้ากระจกหัวคู่ หัวทองเหลืองคู่ รุ่น x-4600 (ดำ-เขียว)

ทนทานต่อการใช้งานหนัก อายุการใช้งานยาวนาน ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิม
หัวเตาทองเหลือง นำความร้อนได้ดี ทนความร้อนสูง
ทองเหลืองไม่เกิดสนิมจึงทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

##Tag##
# ของแท้เตาแก๊สOXYGEN เตาแก๊สหน้ากระจกหัวคู่ หัวทองเหลืองคู่ รุ่น x-4600 (ดำ-เขียว),# ส่งเร็ว OXYGEN เตาแก๊สหน้ากระจกหัวคู่ หัวทองเหลืองคู่ รุ่น x-4600 (ดำ-เขียว),# ลดแหลกเครื่องใช้ในครัว,# ลดแหลก OXYGEN เตาแก๊สหน้ากระจกหัวคู่ หัวทองเหลืองคู่ รุ่น x-4600 (ดำ-เขียว),# ส่งเร็ว เครื่องใช้ในครัว OXYGEN เตาแก๊สหน้ากระจกหัวคู่ หัวทองเหลืองคู่ รุ่น x-4600 (ดำ-เขียว)