Punrak จานกลมรองหม้อเตาแก๊ส2in1 ขนาด 9 นิ้ว

Punrak จานกลมรองหม้อเตาแก๊ส2in1 ขนาด 9 นิ้ว เตาแก๊ส

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน Punrak จานกลมรองหม้อเตาแก๊ส2in1 ขนาด 9 นิ้ว

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 320บาท

OKD
    ใช้กับหัวเตาแก๊สขนาด 4 นิ้ว
    สะดวกในการติดตั้ง
    มีทั้งขารองพร้อมจานรองในตัวเดียว
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว

ข้อมูลสินค้า Punrak จานกลมรองหม้อเตาแก๊ส2in1 ขนาด 9 นิ้ว

##Tag##
# คูปองเตาแก๊สPunrak จานกลมรองหม้อเตาแก๊ส2in1 ขนาด 9 นิ้ว,# คนรีวิว Punrak จานกลมรองหม้อเตาแก๊ส2in1 ขนาด 9 นิ้ว,# เปรียบเทียบเครื่องใช้ในครัว,# เปรียบเทียบ Punrak จานกลมรองหม้อเตาแก๊ส2in1 ขนาด 9 นิ้ว,# คนรีวิว เครื่องใช้ในครัว Punrak จานกลมรองหม้อเตาแก๊ส2in1 ขนาด 9 นิ้ว