O-Ring กระบอกบรรจุไส้กรอง

O-Ring กระบอกบรรจุไส้กรอง ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น, เครื่องกรองน้ำ,ไส้กรองและอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน O-Ring กระบอกบรรจุไส้กรอง

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 65บาท

ADD
  O-Ring กระบอกบรรจุไส้กรอง 10″/20″ รุ่น-AS Housing

   O-Ring สำหรับกระบอกไส้กรองน้ำ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

  จะเปลี่ยน เส้น O-Ring ได้เมื่อไร ??

               ควรสังเกตุกระบอกกรองน้ำที่ใช้อยู๋ ว่ามีน้ำไหลรั่วซึมหรือไม่ และให้ตรวจสอบโดย
  ทำความสะอาดกระบอกและร่องวางโอริ่งก่อน แล้วให้สังเกตุความผิดปกติด้วย
  หากอุปกรณ์ยังคงรั่วไหลอยู่นั่นแสดงว่า เส้นโอริ่งหมดอายุการใช้งานแล้ว 
  ดังนั้นถึงเวลาเปลี่ยน เส้น O-Ring เพื่อกันการไหลรั่วซึมของน้ำ

  ※เส้น O-Ring เมื่่อสัมผัส คุณอาจรู้สึกมันเยิ้มเป็นเรื่องปกติ ที่เส้น O-Ringที่มันๆนั้นเพราะเพิ่มอายุการใช้งานยาวนานและทนทานด้วย       

  เส้น O-Ring ขนาดกระบอกมีดังนี้
  1.เส้น O-Ring สำหรับกระบอกบรรจุ RO เมมเบรน
  2.O-Ring RO กระบอกกรอง AS10″/20″นิ้วมาตรฐาน
  3. O-Ring RO กระบอกน้ำใช้ที่กรองก่อนเข้าอาคารที่พักอาศัย AS Housing (10 นิ้ว, 20 นิ้วมีผลบังคับใช้)

ข้อมูลสินค้า O-Ring กระบอกบรรจุไส้กรอง

O-Ring สำหรับกระบอกบรรจุ ไส้กรอง 10″/20″ จำนวน 1 เส้น
O-Ring สำหรับกระบอกไส้กรองน้ำใช้เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
O-Ringสำหรับกระบอกไส้กรองน้ำใช้ กรองก่อนเข้าอาคารที่พัก
O-Ring อายุการใช้งานยาวนานและทนทาน
สินค้า นำเข้าจากไต้หวัน

##Tag##
# ถูกจริงตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น, เครื่องกรองน้ำ,ไส้กรองและอุปกรณ์O-Ring กระบอกบรรจุไส้กรอง,# ตรวจสอบราคา O-Ring กระบอกบรรจุไส้กรอง,# เชคราคาเครื่องใช้ในครัว,# เชคราคา O-Ring กระบอกบรรจุไส้กรอง,# ตรวจสอบราคา เครื่องใช้ในครัว O-Ring กระบอกบรรจุไส้กรอง