Thaivasion ไมโครเวฟโมชั่นสวิทช์ (I/O:AC220V) สวิทซ์ปิด/เปิดอัตโนมัติ

Thaivasion ไมโครเวฟโมชั่นสวิทช์ (I/O:AC220V) สวิทซ์ปิด/เปิดอัตโนมัติ เตาอบไมโครเวฟ และชิ้นส่วน

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน Thaivasion ไมโครเวฟโมชั่นสวิทช์ (I/O:AC220V) สวิทซ์ปิด/เปิดอัตโนมัติ

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 890บาท

Thaivasion
  Thaivasion ไมโครเวฟโมชั่นสวิทช์ (I/O:AC220V) สวิทซ์ปิด/เปิดอัตโนมัติ

  ไมโครเวฟโมชั่นเซ็นเซอร์สวิทช์(Microwave motion sensor switch I/O:AC220V) เป็นสวิทช์ ปิด/เปิดไฟ AC220V ประเภทตรวจจับการคลื่นไหวโดยใช้คลื่นไมโครเวฟเป็นตัวเซ็นเซอร์ รัศมีทำการ1- 10เมตร(สามารถปรับระยะตอบสนองได้) คลื่นสามารถทะลุกำแพง ไม้ กระจก(ระยะแล้วแต่ความหนาของวัสดุสิ่งกีดขวาง) สามารถนำไปประยุกค์ใช้งานต่อพ่วงกับอุปกรณ์ไซเรน(AC220V)เพื่อตรวจจับผู้บุกรุก หรือต่อพ่วงกับให้อุปกรณ์ให้แสงสว่างประเภทหลอดไฟ เช่นหลอดไฟในโรงรถ หลอดไฟหน้าหน้าบ้าน โดยสวิทช์จะเปิดการทำงานเมื่อตรวจจับพบการเคลื่อนไหวในรัศมี 8เมตร 360องศา เมื่อไม่พบการคลื่นไหวก็จะหน่วงการเปิดสวิทช์ประมาณ 20วินาทีและปิดการทำงาน
  คุณสมบัติ

  – ระยะเซ็นเซอร์รัศมี 1-10เมตร(ปรับได้) 360องศา
  – ระยะเวลาเปิด(ON)หน่วงสวิทช์ 10วินาที -30นาที(ปรับได้)
  – การทำงานของสวิทซ์ตามความเข้มของแสง อยู่ในช่วง 10 – 2000LUX(ปรับได้)
  – ไฟอินพุท/เอาท์พุท AC220V
  – อุปกรณ์สำหรับต่อพวงเอาท์พุทรับได้สูงสุด 600W

ข้อมูลสินค้า Thaivasion ไมโครเวฟโมชั่นสวิทช์ (I/O:AC220V) สวิทซ์ปิด/เปิดอัตโนมัติ

ระยะเซ็นเซอร์รัศมี 1-10 เมตร (ปรับได้) 360 องศา
ระยะเวลาเปิด(ON)หน่วงสวิทช์ 10วินาที -30นาที(ปรับได้)
สวิทซ์ตามความเข้มของแสง 10 – 2000LUX (ปรับได้)

##Tag##
# เชคส่วนลดเตาอบไมโครเวฟ และชิ้นส่วนThaivasion ไมโครเวฟโมชั่นสวิทช์ (I/O:AC220V) สวิทซ์ปิด/เปิดอัตโนมัติ,# ดีไหม Thaivasion ไมโครเวฟโมชั่นสวิทช์ (I/O:AC220V) สวิทซ์ปิด/เปิดอัตโนมัติ,# couponเครื่องใช้ในครัว,# coupon Thaivasion ไมโครเวฟโมชั่นสวิทช์ (I/O:AC220V) สวิทซ์ปิด/เปิดอัตโนมัติ,# ดีไหม เครื่องใช้ในครัว Thaivasion ไมโครเวฟโมชั่นสวิทช์ (I/O:AC220V) สวิทซ์ปิด/เปิดอัตโนมัติ